ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best Practice "สร้างคน สร้างอาชีพ จากหม่อน-ไหม"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริมา ภู่สวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2562,11:29  อ่าน 1384 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice "เล่นปนอ่าน พัฒนาการก้าวไกล"
ชื่ออาจารย์ : นางสุวีรา สุทธนารักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2562,11:13  อ่าน 5893 ครั้ง
รายละเอียด..