กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายภาสุ บุระเนตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายชาญชัย พงษ์สวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0970434307