กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางประไพ จันทศร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายชาญชัย พงษ์สวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0970434307