ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดสันตยาราม
หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสนตอ   ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ 037313557 เบอร์โทรสาร (037)313557
Email : santayaram1@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน