คณะผู้บริหาร

นางสาวจารุวรรณ​ จันทะเวียง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณัฐิวุฒิ​ ยิ่งเพิ่มทรัพย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา