คณะผู้บริหาร

ดร.พีรภาว์ บุญเพลิง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณัฐิวุฒิ​ ยิ่งเพิ่มทรัพย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา