ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง4ที่ (อ่าน 614) 19 ต.ค. 64
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนวัดสันตยาราม (อ่าน 585) 19 ต.ค. 64
เลื่อนการสอบนักธรรมสนามหลวง (อ่าน 928) 22 ธ.ค. 63
ป้องกันโควิด-19 (อ่าน 1369) 01 พ.ค. 63
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 137) 02 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดสันตยาราม​ เรื่องมาตราการป้องกันเชื้อโรคโควิด19 (อ่าน 1267) 06 มี.ค. 63
ประกาศมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 1107) 25 พ.ย. 62
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนศูนย์พรหมณี วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม (อ่าน 1443) 18 มี.ค. 62
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาการศึกษาพรหมณี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14-15 มีนา (อ่าน 1308) 14 มี.ค. 62
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดสันตยาราม (อ่าน 1811) 10 มี.ค. 60
เรียนเชิญทุกท่านสมัครสมาชิกเว็บบอร์ดโรงเรียนวัดสันตยาราม (อ่าน 1517) 24 ก.พ. 60
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 26 ธันวามคม 2559 (อ่าน 1579) 27 ธ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 31 ตุลาคม 2559 (อ่าน 1589) 01 พ.ย. 59
กิจกรรมวันแม่โรงเรียนวัดสันตยาราม วันที่ 11 สิงหาคม 2559 (อ่าน 1515) 11 ส.ค. 59
ต้อนรับ ผู้บริหาร ครู & บุคลากรโรงเรียนวัดบ้านฉาง จ.ระยองศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริและ STEM ศึกษา ท (อ่าน 2551) 25 ก.ค. 59
กิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 1436) 02 มิ.ย. 59
ขอเชิญร่วมงานวันกตัญญู โรงเรียนวัดสันตยาราม วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม (อ่าน 1244) 28 พ.ค. 59
ทุกวันพฤหัสบดี 12.30 - 15.30 น. ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปฝึกวิชาชีพเพิ่มเติม ที่วิทยาลัยกา (อ่าน 1187) 28 พ.ค. 59
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายมาโนช ต้นสกุล (อ่าน 1317) 28 พ.ค. 59
กิจกรรมปฏิญาณตนครูนักเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 วันเปิดเทอม ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1129) 19 พ.ค. 59
กราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดสันตยาราม ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก (อ่าน 1548) 19 พ.ค. 59
16 พฤษภาคม 2559 ..กิจกรรม Back to school. (อ่าน 1110) 19 พ.ค. 59
16 พฤษภาคม 2559 ทำทุกคน ทำ ทุกวัน ..กิจกรรม 5 ส ตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.00 น. ชั้น ป.2 - ม.3 คุณครูทุ (อ่าน 983) 19 พ.ค. 59
ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดสันตยาราม(วิมลธรรมกิจอุปถัมภ์) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษ (อ่าน 1256) 19 พ.ค. 59
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 19 พฤษภาคม 2559 (อ่าน 855) 19 พ.ค. 59
คุณพรวิจิตร คุณเสาวณีย์ ประทุมทอง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสันตยาราม จำนวน 5,000 บาท เนื่ (อ่าน 1013) 19 พ.ค. 59
16-20 เม.ย.58 ยินดีต้อนรับคณะผู้ฝึกประสบการณ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 1019) 09 เม.ย. 58
26 มี.ค. 58 ประกาศผลสอบ ป.1 - ม.2 (อ่าน 1089) 30 ต.ค. 57
12 มี.ค. 58 สอบซ่อม (อ่าน 901) 30 ต.ค. 57
9 - 11 มี.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (ม.1 - 3) ,สอบปลายปี (ป.1- 6) (อ่าน 1055) 30 ต.ค. 57
4 มี.ค. 58 วันวิชาการ (Open House) (อ่าน 1084) 30 ต.ค. 57
31 ม.ค. 58 - 1 ก.พ. 58 สอบ O-Net ม.3 (อ่าน 977) 30 ต.ค. 57
31 ม.ค. 58 สอบ O-Net ป.6 (อ่าน 998) 30 ต.ค. 57
26 ธ.ค. 57 นิทรรศการแสดงผลงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 986) 30 ต.ค. 57
25 พ.ย. 57 กิจกรรมวันราชสดุดีลูกเสือไทย (อ่าน 1123) 30 ต.ค. 57
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.1 - 5 ( วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ) ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม จ.นครนายก (อ่าน 1101) 28 ต.ค. 57
กีฬาสีภายในโรงเรียนวัดสันตยาราม( วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557) (อ่าน 961) 28 ต.ค. 57
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557) (อ่าน 916) 28 ต.ค. 57
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.1-3 ( วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2557 ) ณ ค่ายลูกเสือสาริกา จ.นครนายก (อ่าน 1213) 28 ต.ค. 57
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.6 ( วันที่ 17 - 19 พ.ย. 2557 ) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโคกลำดวน (อ่าน 961) 28 ต.ค. 57