คณะผู้บริหาร

นายปรีชา ย้อยศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา