กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวราพร จุลศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวธนกร กำดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2