กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชฎารัตน์ สุนทรินทร
ครู คศ.2

นางวราพร จุลศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภัชรินทร์ กระต่ายทอง
ครูอัตราจ้าง