ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองอ.2-3
โรงเรียนวัดสันตยาราม ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่​ 1 ปีการศึกษา​ 2564 ภาคเช้า เวลา​ 09.00 น.​ ชั้นอนุบาล 2 ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ชั้นอนุบาล​3 โดยมีนางสาวจารุวรรณ​ จันทะเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียน​ ได้กล่าวพบปะผู้ปกครอง​ ชี้แจงนโยบาย​ และจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ​ และแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน​ ครูประจำชั้นพบปะผู้ปกครอง​ พร้อมทั้งแจกใบงาน​ อาหารเสริมนม​ ค่าเครื่องแบบนักเรียน​ และค่าอุปกรณ์​นักเรียนให้แก่ ผู้ปกครอง​ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอความร่วมมือผู้ปกครองให้กำกับติดตาม การปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสันตยาราม ที่ให้ ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2564,21:50   อ่าน 377 ครั้ง