ภาพกิจกรรม
สอบntป.3
วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนวัดสันตยาราม ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ห้องสอบ มีนักเรียนมาสอบ ๓๑ คน ขาดสอบ ๒ คน โดยมี นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันตยาราม เป็นประธานสนามสอบ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,21:06   อ่าน 96 ครั้ง