ภาพกิจกรรม
ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ
13 มีนาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนวัดสันตยาราม อ.เมือง จ.นครนายก ฝึกอ่านภาษาอังกฤษแบบแจกลูกสะกดคำตามแนวทางโรงเรียนบ้านหนองแก จ.สระแก้ว
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2563,15:12   อ่าน 142 ครั้ง