ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนวัดสันตยาราม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารี  โดยมีวิทยากรลูกเสือจัดกิจกรรมเข้าฐานต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างวินัยให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,10:03   อ่าน 247 ครั้ง