ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดสันตยารามได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง โดยจัดกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดสันตยาราม  โดยมีวิทยากรลูกเสือเข้ามาจัดกิจกรรมฐานต่างๆ  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และสร้างวินัยให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,09:37   อ่าน 419 ครั้ง