ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายวิชาการ
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดสันตยารามได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ 
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,05:12   อ่าน 116 ครั้ง