ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน” ประจำปี 2562 จังหวัดนครนายก ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ในโรงเรียน สร้างกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วยฐานสื่อการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ จำนวน 4 แห่ง และฐานการสอนอาชีพ จำนวน 6 แห่ง นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันกิจกรรมประกวดบันทึกรายงานการประชุม ประกวดบันทึกบัญชี ประกวดเขียนเรียงความ ประกวดวาดภาพระบายสี และกิจกรรมตอบปัญหาสหกรณ์
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2562,06:07   อ่าน 205 ครั้ง