ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดสันตยาราม ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โดยมีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ องครักษ์ จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2562,16:20   อ่าน 109 ครั้ง