ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประกวดทักษะอาชีพ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดสันตยาราม ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดทักษะอาชีพ ระดับปฐมวัย และมัธยมศึกษาตอนต้น รัดับภาค ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2562,16:11   อ่าน 130 ครั้ง