ภาพกิจกรรม
อบรม STEM มัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดสันตยารามเป็นศูนย์อบรมสะเต็มระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีบุคลากรเข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมเพชรสันตะ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2562,13:38   อ่าน 337 ครั้ง