ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดสันตยาราม จัดกิจกรรมปัจฉิิมนิเทศให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องเพชรสันตะ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2562,11:22   อ่าน 365 ครั้ง