ภาพกิจกรรม
คณะครูจากกลุ่มโรงเรียนเสนา - ท่าเรือ ศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะครูกลุ่มโรงเรียนเสนา - ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ อาทิ เช่น การแปรรูปมัลเบอรรี่  การทำน้ำยาอเนกประสงค์  ห้องพยาบาล  ห้องสหกรณ์  ห้องภูมิปัญญา โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ฯลฯ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,09:54   อ่าน 375 ครั้ง