ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายลูกเสือคุณธรรม
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดสันตยารามได้จัดกิจกรรมลูกเสือคุณธรรม โดยมีวิทยากรจาก ปปช. เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,12:46   อ่าน 85 ครั้ง