ภาพกิจกรรม
โครงการธนาคารขยะ
เมื่อวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดสันตยารามได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการธนาคารขยะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ องครักษ์ โดยมีนักเรียนโรงเรียนนวมรานุสรณ์  โรงเรียนวัดดอนยอ โรงเรียนบ้านพริก และโรงเรียนบ้านคลอง 14 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2562,14:33   อ่าน 555 ครั้ง