ภาพกิจกรรม
ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี2562
เมื่อวันที่  2 - 4 มีนาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 คนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 ณ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2562,14:28   อ่าน 87 ครั้ง