ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานสหกรณ์
โรงเรียนวัดสันตยารามได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานสหกรณ์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2562,14:24   อ่าน 38 ครั้ง