ภาพกิจกรรม
แข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดสันยาราม เป็นสนามแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2562,14:20   อ่าน 37 ครั้ง