ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนยางรากวิทยาคม สพม 5 จังหวัดลพบุรี
ยินดีต้อนรับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนยางรากวิทยาคม สพม 5 จังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงาน กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนวัดสันตยาราม วันที่ 10 มีนาคม 2560
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2560,14:22   อ่าน 365 ครั้ง