รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดสันตยาราม
หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสนตอ   ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ 037313557 เบอร์แฟกส์ (037)313557
Email : santayaram1@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :